Event - AVG Updatebijeenkomst


Mei 2018 was de datum van AVG, hoe is de status na een jaar?
Was het een éénmalig project of heeft het nog steeds aandacht nodig?

Direct inschrijven

Onderwerp

AVG, waar loopt u nog tegen aan? Welke rechten hebben uw klanten? Hoe stelt u een werkbaar register op?

Spreker

Evelyn de Graaf
Privacy en Kwaliteitsmanagement
Trainer, auditor en auteur

Praktisch

Woensdag 16 oktober
14:45 tot 17:30
De Blokmat 13 te Genemuiden

Event - AVG Updatebijeenkomst


Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de AVG van kracht ging. De grote stofwolken van toen lijken te zijn neergedaald. Het doet sterk denken aan het Millennium-probleem: na alle heisa vooraf en de ‘big bang’ lijkt het allemaal wel mee te vallen. Voor veel bedrijven is het weer ‘business as usual’. “Wat kan mij nou gebeuren?”, is een veelgehoorde uitspraak.

80%

heeft geen gedegen privacy- en ICT gebruiksbeleid

33%

heeft niets afgesproken over de omgang met klantgegevens

39%

heeft geen digitaal beveiligingsplan

Toch is niets minder waar. De AVG is onverminderd van kracht. De controles door de AP zijn geïntensiveerd en de eerste boetes zijn inmiddels uitgedeeld. De media-aandacht mag dan zijn afgezwakt, de relevantie is nog altijd onverminderd hoog. Daarbij: datalekken zijn nog altijd een grote bedreiging. Het zorgt voor enorme kostenpost en imagoschade voor uw eigen organisatie maar ook uw klanten. Een aanzienlijk deel van de bedrijven heeft na een ernstig privacy-incident ernstige financiële problemen.

Alle reden dus om de AVG niet te vergeten en de balans op te maken. Ook voor uw organisatie. Is uw organisatie 100% AVG-proof? Wat doet uw organisatie om waardevolle persoonsgegevens te beschermen?

Heeft u al een antwoord over verplichte AVG-artikelen?

  • Beschikt uw organisatie bijvoorbeeld over een AVG-boekhouding waarin alle genomen en te nemen AVG maatregelen zijn vastgelegd? (art. 32 AVG)
  • Heeft de organisatie passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om de aansprakelijkheid en schade bij het verlies van klanten- of relatiegegevens het hoofd te kunnen bieden? (art. 24 AVG)
  • Zijn de privacyrechten omtrent het verwerken van persoonsgegevens aan de hand van protocollen vastgelegd? (art. 7 AVG)

Selles Automatisering organiseert samen met haar partner YourSafetynet op woensdag 16 oktober ‘s middag een AVG Updatebijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hierbij wordt u van harte uitgenodigt om deel te nemen aan onze AVG update in een middag. Er zijn voor u geen deelnamekosten verbonden aan de AVG Updatebijeenkomst. U kunt zich aanmelden via deze website.

Tijdens onze AVG Updatebijeenkomst wordt u door een AVG-specialist bijgepraat over actuele onderwerpen binnen de AVG. De bijeenkomst is specifiek gericht op MKB-bedrijven in de regio. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u ervaringen en vragen uitwisselen met de deelnemers van andere bedrijven. Mocht u zelf AVG onderwerpen willen aandragen voor de AVG Updatebijeenkomst, dan kunt u dat bij uw inschrijving invullen.

Meer informatie over YourSafetynet

Hoe krijgt u gegarandeerd betere resultaten uit uw IT?


Leer van onze unieke kijk op IT investeringen en resultaten.

  • Bel ons gerust op 038 38 57 57 9 voor een vrijblijvend gesprek.
  • Stuur een e-mail naar sales@selles.nl.
  • Gebruik het formulier en wij bellen u zo snel mogelijk.
  • Wij helpen u graag.

Contact formulier