Training

Meer aandacht voor efficiënt en slimmer werken!

Wij durven met zekerheid te stellen dat ongeveer 80% van de bedrijven heeft geïnvesteerd in programma’s als Microsoft Office, terwijl er in de praktijk maar een klein deel van wordt benut. Daarnaast zijn er organisaties die tijd en geld hebben gestoken in de aanschaf van firewalls en malwarebeveiliging om hun data te beschermen, terwijl zij hebben verzuimd om hun personeel te trainen op het herkennen van frauduleuze e-mails. De investering van deze bedrijven levert daardoor een minimaal rendement op. Herkenbaar?

Dus het niet investeren in mensen is geen optie. Opleiden moet! En wie dat het beste doet, wie het beste in staat is om talent uit mensen te halen, scoort het hoogste rendement. De vraag is: hoe bereik ik dit als leidinggevende, om een maximaal effect te halen uit de uitgegeven euro’s en mijn personeel?

Microsoft Office: een praktijkvoorbeeld

Vrijwel alle bedrijven werken met Microsoft Office. De vraag is: op welke manier? Wie regelmatig Excelsheets aanmaakt, zijn e-mailverkeer afhandelt via Outlook, dagelijks documenten uittikt en af en toe een PowerPointpresentatie in elkaar zet, benut circa tien procent van de mogelijkheden. In zulke gevallen denkt men: een investering in dergelijke tools is natuurlijk weggegooid geld.

En dat is jammer, want Microsoft Office biedt zeer veel mogelijkheden voor bedrijven die efficiënter en sneller willen werken. We noemen een aantal voorbeelden:

In externe cloudopslag OneDrive kan bijvoorbeeld alles worden opgeslagen wat in Office is gecreëerd. Vervolgens kunnen alle medewerkers binnen een organisatie direct documenten bekijken, bewerken en delen – ongeacht hun locatie of het apparaat dat zij gebruiken. Bovendien kan een team tegelijkertijd werken aan hetzelfde document.

Daarnaast kan het interessant zijn om het gebruik van Excel onder de loep te nemen. Grafieken maken, Excel inzetten om gegevens snel te kunnen analyseren en applicaties koppelen aan de eigen (of online) databases om deze automatisch te updaten: veel organisaties verzuimen dit te doen, omdat ze simpelweg niet weten dat het kan.

Met Microsoft Office is het tevens mogelijk om een videoconferentie te organiseren met behulp van Skype en tegelijkertijd met een team in real-time aan documenten te werken. Daarnaast kan Delve documenten en informatie tonen die voor de organisatie relevant zijn, zonder dat medewerkers hiernaar hoeven te zoeken. De op chat gebaseerde werkruimte Microsoft Teams verbetert bovendien de samenwerking binnen teams, waardoor bedrijven hun slagkracht en efficiency kunnen vergroten.

Duurder uit met beknibbelen

Wie na het aanschaffen van software de hand op de knip houdt, is niet verstandig bezig. Medewerkers kunnen immers veel productiever zijn. Algemener gezegd: Microsoft Office en alle andere applicaties die een bedrijf gebruikt, kunnen met de juiste investering geld opleveren. Daarom is het van belang om medewerkers trainingen te laten volgen. Reserveer dus een budget om de productiviteit te verhogen. IT drijft vooruitgang, mits een bedrijf het goed aanpakt!

Meer informatie