Privacy verklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Selles BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacyselles.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Selles BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Selles BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 6 maanden.

Delen met anderen

Selles BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Selles BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Selles BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ze ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Selles BV gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan Selles BV aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Toelichting: Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op jouw Apparaat. Deze cookies registreren je gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Selles BV verstrekt. Hiermee krijgt Selles BV inzicht in de wijze waarop je de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.

Google AdWords
Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatsen we een cookie op je apparaat waarmee we jou op een later moment een advertentie (remarketing) kunnen laten zien en waarmee we de effectiviteit van onze Google Adwords campagnes kunnen meten. De advertenties die we je met behulp van deze cookies laten zien, stemmen we af op de pagina’s die je bezoekt op onze website. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Prospect Herkenning
Voor het herkennen van prospects worden bedrijfsgegevens verzameld en doorgegeven aan Selles BV. Dit betreft geen persoonsgegevens.

LinkedIn
Als je ons toestemming hebt gegeven, zal er een cookie geplaatst worden tijdens een actuele LinkedIn campagne.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@selles.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Selles Automatisering B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Selles Automatisering B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via 038 – 38 57 57 9 of via privacy@selles.nl.