Privacy verklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Selles BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Selles BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Selles BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 6 maanden.

Delen met anderen

Selles BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Selles BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Selles BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ze ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Selles BV gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan Selles BV aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Toelichting: Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op uw Apparaat. Deze cookies registreren uw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Selles BV verstrekt. Hiermee krijgt Selles BV inzicht in de wijze waarop u de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.

Google AdWords
Als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatsen we een cookie op uw apparaat waarmee we u op een later moment een advertentie (remarketing) kunnen laten zien en waarmee we de effectiviteit van onze Google Adwords campagnes kunnen meten. De advertenties die we u met behulp van deze cookies laten zien, stemmen we af op de pagina’s die u bezoekt op onze website. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Prospect Herkenning
Voor het herkennen van prospects worden bedrijfsgegevens verzameld en doorgegeven aan Selles BV. Dit betreft geen persoonsgegevens.

LinkedIn
Als u ons toestemming hebt gegeven, zal er een cookie geplaatst worden tijdens een actuele LinkedIn campagne.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Selles Automatisering B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Selles Automatisering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via 038 – 38 57 57 9 of via [email protected].