Disaster recovery

Uptime met een bedrijfs-continuïteitsplan

Niet al te lang geleden bestond het gemiddelde rampherstelbeleid uit het dagelijks en wekelijks maken van volledige externe back-ups, die uit voorzorg naar een externe locatie werden gebracht. Overigens zijn er ook nu nog bedrijven die dit doen – en afhankelijk van de branche kan het goed werken.

Dit kan echter wel betekenen dat rampherstel pijnlijk langzaam verloopt. De externe kopie moet worden opgehaald, data dienen op de back-upserver te worden gezet en alle applicaties en data moeten op de primaire servers worden teruggezet. Dit zorgt voor aanzienlijk veel downtime – en dat levert een organisatie uiteraard de nodige problemen op.

Kenmerken van een IT-rampherstelplan

Wie een IT-rampherstelplan wil opstellen, dient rekening te houden met twee concepten:

1. RTO (Recovery Time Objective)

Hierbij draait het om de volgende vraag: hoeveel tijd kost het om een systeem na falen of na een ramp weer te laten draaien? Wie op de ‘ouderwetse’ manier back-ups maakt – volgens de hierboven beschreven wijze – moet al gauw denken aan een minimum van 48 uur;

2. RPO (Recovery Point Objective)

Dit is het tijdstip waarop de laatste back-up is gemaakt. De data die tot en met dit punt zijn opgeslagen, kunnen worden teruggehaald. Een voorbeeld: als er om 08.00 uur een back-up is gemaakt en de server crasht om 15.00 uur, dan gaan alleen de data verloren die in de laatste negen uur zijn gecreëerd.

Bedrijfscontinuïteit

Doorwerken na rampen en nauwelijks data verliezen: het kan!

Tegenwoordig kunnen applicaties worden gebruikt vanuit virtuele machines of vanuit back-ups die gebaseerd zijn op beeld. Dergelijke oplossingen worden ‘recovery-in-place’ of ‘instant-recovery’ genoemd. De RTO wordt daarmee aanzienlijk verbeterd, omdat een organisatie kan blijven draaien tijdens het herstellen van de primaire servers. De RPO ziet er eveneens veel gunstiger uit. Er wordt doorgaans namelijk om de vijftien minuten een incrementele back-up gemaakt, die enkel de wijzigingen ten opzichte van de meest recent gemaakte back-up bevat. Bovendien is het mogelijk om de beelden uit virtuele machines te kopiëren naar een cloud of naar een andere externe locatie. Rampherstel verloopt daarmee een stuk vlotter en eenvoudiger!
Meer informatie